Bookfest 2014: cărţi din colecţia Vintage la Editura Humanitas


Ion Ghica – „Scrisori către Vasile Alecsandri”; Constantin Bacalbaşa – „Bucureştii de altădată”; Maude Rea Parkinson – „Douăzeci de ani în România”

 

Adică trei cărţi din colecţia „Vintage” a Editurii Fumanitas lansate, în cadrul Salonului internaţional de carte „Bookfest 2014”, în prezenţa lui Radu Gârmacea, Georgeta Filitti, Ioana Pârvulescu şi Dan C. Mihăilescu, pe data de 31 Mai 2014.

 

Deşi Radu Gârmacea afrmă că ediţia aceasta de la Humanitas ar fi integrală, mi se pare că am citi un exemplar tipărit prin 1988-89 (care cuprindea şi „Convorbirile economice”!) şi nu i se păruse că ar fi fost periat de fragmentele antiruseşti, ba dimpotrivă.

 

 

Note explicative la Memoriul lui Ion Ghica


În cele ce urmează redau notele marginale explicative cu care Cornelia Bodea, cea care a pus în circulaţie textul lui Ion Gica, a însoţit textul scriitorului şi omului de stat român.

Atenţie! Fiecare an are ancoră ce leagă de postarea respectivă în care este redat textul.

ION GHICA, NOTES HISTORIQUES SUR LES PRINCIPAUTÉS. REMIS À AHMED EFENDI (1851) (Memorial istoric despre starea Principatelor române)

1827

Comisiile pentru redactarea Regulamentului Organic; Atitudinea consulului rus

1828

Războiul ruso-turc; Contele Pahlen: guvernator al Principatelor; Gr. Ghica oprit la Câmpina; Boieri destituiţi; mitropolitul exilat etc.; Fraţii domnitorului; Datoriile Luxandrei Văcărescu şi ale fiicei ei… abuzuri, corvezi, silnicii… armata rusă, o plagă… Eliade o elogiază…; Calamităţile continuă, ţărani înjugaţi…; Mersul războiului; Rechiziţii, ilegalităţi crase; Generalul Pahlen, destituit ca incapabil; e înlocuit cu generalul Jeltuhin

1829

Cruzimile sale; Vistiernici înlocuiţi; Abuzurile lui Villara…; Consulul englez l-a îmblânzit pe Jeltuhin dar… moare otrăvit…; Generalul Kiseleff, noul preşedinte; Administraţia sa; Lucrările Comisiilor Regulamentare; Adunarea extraordinară pentru discutarea Regulamentului… Preşedinte: Minciaki; Opoziţii

1831

Iancu Văcărescu arestat, judecat, exilat…; Văcărescu contra lui Eliade;Votarea Regulamentului… şi… Art. 54…; Regulamentele sunt trimise numai la Petersburg; Noul guvern de la Bucureşti

1832

Armata (miliţia); Instructori ruşi; Nemulţumiri ţărăneşti; Precizări aduse de gen. Kiseleff; Noi alegeri pentru Adunarea Obştească; Noul guvern; Remanieri; Învăţământul, Colegiul Sf. Sava; Activitate culturală: Societatea Filarmonică, o şcoală – Conservator; Aspiraţii la domnie

1832

Intrigi de culise; Alex. Ghica; M. Sturdza; Kiseleff lasă o situaţie financiară precară şi… o seamă de ruşi; Domnitorul Al.D. Ghica sub influenţă rusească…; Împiedică progresul teatrului naţional; Imită luxul gen. Kiseleff; Mihalache Ghica, fratele domnitorului…

1835

I. Câmpineanu sprijină progresul economic; Domnitorul tolerează abuzurile; Remanieri guvernamentale…

1836

Alte remanieri…; Ion Câmpineanu ca executor testamentar al fostului domn Gr. Ghica…; Nemulţumiri împotriva guvernării…; Loja masonică a d-rului Tavernier; Primul denunţător; Alte abuzuri; Situaţia în Moldova nu e mai bună; Plângerile opoziţiei…; Politica administrativă abilă a Domnului; Starea ţăranului în Moldova; Alte măsuri administrative în comparaţie cu Valahia; La Iaşi, baronul Ruckman impune introducerea clauzei adiţionale…; Opoziţia din Camera munteană; Ion Câmpineanu; Nota Ruckman; Rezultatul imediat al notei Ruckman; 1837;… şi după câteva luni

1838

Întoarcerea lui Ruckman de la Constantinopol cu mandat special…; 15 mai 1838…; Punct crucial în mişcarea naţională; Orientarea spre Turcia; Falimentul casei Hagi Moscu; Dizolvarea Adunării Generale; Notă adresată contelui Nesselrode

Consului Franţei; Cazul dr. Tavernier-Marsille

1839

Câmpineanu: la Constantinopol… Paris… Londra…

La Caransebeş… Viena… la Mănăstirea Mărgineni şi Plumbuita; Urmările… atitudinea lui Eliade; Speranţele tineretului

1840

Reuniuni masonice la Mitică Filipescu; Eliade… informează pe Al. Ghica; Arestările şi procesul; Eliade: continuator al lui Petru Maior; G. Bibescu autor…

1841

Bibescu – M. Băleanu pentru elogierea lui Kiseleff; Domnul… sprijinit de Austria… şi Franţa… se îndepărtează de Rusia; Procesul Mitică Filipescu…; Membrii Divanelor; Sentinţa…

atitudinea consulului rus; Rivalitate între domn şi consulul rus; Domnul şi mişcările bulgăreşti; Poziţia consulului rus… în sprijinul opozanţilor; Sesiunea Adunării Obşteşti…; Acuzările adresate domnitorului Ghica; Răspunzătorii de abuzurile comise au devenit acuzatorii protejaţi de consulul rus…; Intervenţia generalului Duhamel; remanierile sugerate; Noul guvern; Tot la îndemnul lui Duhamel; Ghica e încurajat de Viena şi de Poartă, dar…; D-rul Arsaki anunţă destituirea lui Ghica; Căimăcămia sub influenţă rusească; Dintre candidaţi, Câmpineanu e înlăturat; Înşelătorii electorale…; Succes rusesc!; Eliade preamăreşte pe Bibescu, noul domn ales; Alte comparaţii bombastice

1842

Al.D. Ghica şi Domnul nou numit: un grandilocvent, emfatic…

care agită toate clasele, unele contra celorlalte; Amnistiază cu multă paradă pe Mitică Filipescu şi ai săi…; În privinţa ţăranilor… estimări legislative, etc.; Comparaţie între dispoziţiile din 1837 şi 1842

1843

Grădini, drumuri, şosele Kiseleff: Cişmigiu, la Mitropolie, Băneasa… Buftea…; Remanieri guvernamentale; nepotisme:; În Moldova, stimulat de popularitatea lui Bibescu, M. Sturdza se impune …şi în alegerea de Mitropolit … şi în eliberarea robilor; În Ţara Românească; Organizări şi reforme în miliţie; Favoritisme

1844

Urmările unui proiect de lege dotală respins de Adunare… în defavoarea Principelui domnitor; Întâlnirea Bibescu – Sturdza, la Focşani… şi suprimarea arbitrară a Foaiei ştiinţifice şi literară…; Cazul Trandafiroff… şi Maior Cavalenski; Sprijinul domnitorului şi al guvernului…; Interpelări în Adunarea Obştească; 30 000 de muncitori din Rusia egal cu o veritabilă ocupaţie militară; „Măcieşul”… creaţie anonimă atribuită lui Văcărescu şi lui Eliade…; Argumentele ruseşti, pro Bibescu…, obţin suspendarea Adunării Obşteşti…; Schimbări şi hotărâri pro Bibescu…; Fondarea Societăţii literare ca reacţie împotriva sistemului etimologic susţinut de Eliade; Patronajul lui Bibescu; componenţa membrilor Societăţii:

1845

Recensământul populaţiei; comentarii; Bibescu; lista sa civilă… şi alte revendicări bugetare; achiziţionarea pământurilor lui Hagi Moscu, puse la licitaţie…

1846

Alte încasări, alte beneficii pecuniare; Bugetul pe 1846… alcătuit arbitrar de domn…

1846

Divorţul obţinut; Noua căsătorie; Viitoarea Principesă; B. Ştirbei înlocuit; În vederea alegerilor; Pregătirea listelor…; În sprijinul candidaţilor guvernamentali; Succesul opoziţiei în Ilfov; Protest contra alegerilor dezaprobat de Daşcov; O Adunare pe placul domnului, ca şi legile votate de aceasta; După exemplul Adunării moldave

1847

Remanieri ministeriale; În Moldova… revoltă; La Paris, Societatea Studenţilor Români; [La Bucureşti] lux, baluri, recepţii; Limba franceză în şcoli…; Capitaţia robilor eliberaţi…

1848

Nemulţumirile împotriva domnului ţării; Bibescu reacţionează…,; Solidarizarea opoziţiei; Reuniuni secrete; Veştile revoluţiilor de la Paris şi de la Viena…; În Moldova: reuniunile de la Hotelul Regensbourg…; Adresa către M. Sturdza…; Arestări… deportări; Restabilire a ordinei…; Bibescu şi „mica sa revoluţie”; Ştefan Golescu; Eliade… Magheru… Maiorul Tell…; „… lucrul se divulgă”; Duhamel e ironizat… Talaat Efendi e vizitat…; Un partid: gata „să restabilească poziţia legală faţă de Poartă”, a pactizat cu Şt. Golescu şi mai apoi cu Tell şi Eliade… astfel… revoluţia n-a fost înăbuşită…

Cornelia Bodea, Faţa secretă a mişcării prepaşoptiste române – Unitatea naţională, Editura Academiei române şi Editura Nestor, Bucureşti, 2004, pp. 225-279