Poate fi numit psihopat?


La adresa următoare veţi găsi tehnicile pe care le folosesc manipulatorii spre a-şi atinge scopurile: Wikipedia – Manipularea psihologică
Este vorba de:
– Minciună
– Minciuna prin omitere
– Dezminţirea
– Conceptualizarea
– Minimizarea
– Atenţia sau omiterea selectivă
– Diversiunea
– Evaziunea
– Intimidarea
– Învinovăţirea
– Intimidarea
– Jocul de-a victima
– Defăimarea
– Interpretarea rolului de servitor al…
– Seducţia
– Proiectarea învinovăţirii asupra…
– Simularea nevinovăţiei
– Simularea încurcăturii
– Afirmarea mâniei
Care din aceste procedee NU a fost utilizată de cheliosul şef? Poate fi numit în acest caz drept un psihopat?