Ziua în care vor deveni farisei?


Ştiţi ce fragment din Scripturi se citeşte astăzi la Sfânta Liturghie? O pildă – a samarineanului milostiv. Care sună aşa:

Duminica a 25-a dupa Rusalii
– Pilda samarineanului milostiv –
Ev. Luca 10, 25-37

În vremea aceea a venit la Iisus un învăţător de lege, ispitindu-L şi întrebându-L: Învăţătorule, ce să fac eu ca să moştenesc viaţa de veci? Dar Iisus l-a întrebat: ce este scris în Lege? Cum citeşti? Iar el, răspunzând, a zis: să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta şi din tot sufletul tău şi din toată vârtutea ta şi din tot cugetul tău; iar pe aproapele tău, ca pe tine însuţi. Atunci Iisus i-a spus: drept ai răspuns, fă aceasta şi vei fi viu. Dar el, voind să se îndreptăţească pe sine, a zis către Iisus: şi cine este aproapele meu? Iar Iisus, răspunzând, a zis: un om oarecare se cobora din Ierusalim în Ierihon şi a căzut între tâlhari, care, după ce l-au dezbrăcat şi l-au rănit, s-au dus, lăsându-l abia viu. Din întâmplare un preot cobora pe calea aceea, dar, văzându-l, a trecut pe alături. Tot aşa şi un levit, sosind la acel loc, a venit, a văzut şi a trecut pe alături. Dar un samarinean care era călător, ajungând lângă el şi văzându-l, i s-a făcut lui milă de el şi, apropiindu-se, i-a legat rănile turnând peste ele untdelemn şi vin; apoi, punându-l pe dobitocul său, l-a dus la o casă de oaspeţi şi a avut grijă de el. Iar a doua zi, la plecare, scoţând doi dinari, i-a dat gazdei şi i-a zis: ai grijă de el şi ce vei mai cheltui, când mă voi întoarce, eu îţi voi da înapoi. Deci care din aceşti trei ţi se pare că a fost aproapele celui care căzuse în mâinile tâlharilor? Iar el a răspuns: cel care a făcut milă cu el. Atunci Iisus a zis către el: de-te de fă şi tu asemenea.

Interesant contextul în care pică. În plină zi a celui de-al doilea tur al alegerilor prezidenţiale, finalizare a unei perioade politice în care unele înalte feţe bisericeşti au înlocuit reverenda preoţească cu vesta colorată a unui candidat preferat. „Pentru că e român ŞI ORTODOX!”, s-au justificat. În fapt, sunt bănuieli temeinice că respectivul nu prea e român ci mai curând neam de „albanez” din neamul lui Iţic. Cât despre Ortodoxia pe care ar reprezenta-o, nu ştim cât de familiare îi sunt Tainele Bisericii (spovedania şi împărtăşania fără de care Mântuirea devine aproape imposibilă, de vreme ce prin  cele două avem contactul cel mai intim cu Hristos).

Deci acest alibi cade. Rămân în picioare numai motive legate de scopuri mult mai lumeşti, apropiate mai degrabă de ispitele cu care Însuşi Hristos a fost ademenit în pustia Qarantanei. Puterea, bogăţia şi fala! Din păcate, atribute care se lipesc mult celor doi întâi-stătători de la Bucureşti şi Cluj, mai alees de numele lui Daniel şi de politica sa mai degrabă „cezaro-papistă” de conducere, decât de duhul sinodal şi simfonic al Ortodoxiei. Ca un făcut, atât Daniel, cât şi Andrei Andreicuţ, au la baza ascensiunii un episod cel puţin tulbure din istoria mai recentă a Bisericii şi redat, tot din acelaşi spirit trufaş, de către Bartolomeu Anania în „Memoriile” sale. Mi-a căzut cartea din întâmplare – dacă există întâmplare! – şi mi s-au părut foarte ciudate evenimentele cu vădit miros de puci fesenist în odăjdii ortodoxe. Ori, trăim „vremuri interesante” în acest an de graţie 2014. Sfârşitul Ceauşeştilor, şi implicit ascensiunea lui Daniel şi Andrei, au fost cauzate de implicaţia unor „fraţi de la Răsărit”. Poate că „fraţii de la Răsărit” or fi considerat că a venit vremea ca aceşti doi să-şi plătească datoria? Nu ştim! Doar presupunem.

Dar de ce să pună în joc cămaşa lui Hristos, adică Biserica? De ce să dea motive ca toţi vrăjmaşii lui Hristos să atace şi mai vârtos o instituţie fundamentală a Românismului? Să zicem că presiunile politice. Să presupunem că există ameninţări cu privire la statutul clerului. Dar cine a fragilizat poziţia clerului – şi mă refer la preoţimea de rând? Nu cumva diverse Statue implementate de actualul Patriarh prin care preoţimea s-a văzut redusă la „rangul” unei simple birocraţii? Mai mult, s-a văzut pusă în situaţia de a fi la cheremul unor satrapi locali iviţi din muşuroiul intereselor clientelare ale diverselor partide care parazitează ţara. Başca diversele „biruri” aruncate asupra parohiilor într-o vrme nu tocmai potrivită financiar: ba taxa pe „Trinitas”, ba zeci de abonamente la fiţuica „Lumina”, ba obligativitatea achiziţionării NUMAI a unui anumit soi de vin (de parcă şi la noi ar exista practica vinului cuşer). Başca o hârţogăraiă absolut penibilă şi inutilă cu care au fost inundate protopopiatele şi parohiile. Semn clar al unei distanţări în sensul amintit, adică cezaro-papist la PF faţă de cler şi laici.

Da, există situaţii când Biserica poate face apel la sprijinirea unui curent de opinie, când un mod de viaţă creştin este pus în primejdie de diverse ideologii atee, păgâne ori, pur şi simplu, criminale. S-ar fi putut manifesta în acest sens a alegerile europarlamentare, sprijinind candidaţii pro-familie şi pro-viaţă. Dar nu s-a petrecut ceva asemănător! Sau, există momente în istorie când un gest politic asumat de Biserică are rol de prezervare a conştiinţei naţionale.Un asemenea act s-a petrecut în vremea mitropolitului Sofronie Miclescu când acesta (un personaj dealtminteri cam reacţionar) s-a opus, el şi practic întreaga preoţime din Moldova, împotriva alegerilor măsluite ale lui Vogoride. Şi le-a dat peste cap deschizând calea Unirii Principatelor. Ştiu că episodul este ocultat de către istoriografia propagandistică de la noi. Numai că situaţia nu este similară în cazul scrutinului de astăzi. Circularele pastoral-electorale nu-şi au locul! Presiunile baroneţilor politici devin penibile. Iar în peisajul societăţii româneşti se crează nişte falii prin care se vor infiltra tot felul de otrăvuri ce vor şubrezi prezenţa (firească!) a Bisericii.

Şi revenim la mesajul pildei transmise de Hristos. Explicarea sa la predică pesemne că va fi urmată în unele locuri de stridentul apel venit „de la Centru” – „de a vota un român şi-un  ortodox”. Nu se va bate cap în cap cu învăţămintele hristice abia propovăduite de la înălţimea amvonului? O contradicţie evidentă pentru că în miezul parabolei se află STRĂINUL! Străin şi de credinţă, şi de naţionalitate! Dar care face… acţionează… are milă… Prin care lucrează Hristos.

Ar fi putut face Biserica altceva? Da! Cheia se află în Molitfelnic, la îndrumările ce însoţesc rânduiala Spovedaniei. Există acolo un îndreptar privitor la „dregători”, adică la cei cu funcţii în stat. Dar câţi oare din aceştia se prezintă la scaunul de mărturisire. Şi oare la câţi din aceştia care vin şi se spovedesc sunt atenţionaţi în duhul respectivelor atenţionări?

„Iar de va fi slujbaş sau om cu dregătorie înaltă, să-l întrebi acestea zicând către el aşa:

Socoteşte aceasta, fiule iubit al sfintei noastre Biserici de Răsărit, că nouă tuturor deobşte, mari şi mici, bogaţi şi săraci, ne este de trebuinţă pocăinţa. Şi precum sufletul este mai de preţ decât trupul, aşa şi mântuirea lui este de mai mare folos şi câştig, precum şi Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, grăişete zicând: „ca va folosi omului de ar dobândi lumea toată şi îşi va pierde sufletul său?”. Se bucură dar în acest ceas sufletul meu, înţelegând că eu nu grăiesc astăzi către un om simplu, care nu ştie Sfintele Scripturi, ci grăiesc către tine, care din fragedă vârstă ai crescut în acestea şi cu ele te-ai hrănit; din care şi duhovniceşte ca dintr-un izvor al vieţii adăpându-te, cu daruri de mare cinste te-ai împodobit. Cu această învăţătură văzându-te eu îndestulat, nădăjduiesc că fără sfială, neîmpiedicându-te de nici un fel de pricină, ca şi către doctorul tău, în acest ceas curăţitor, toate rănile tale pe care, ca un vieţuitor în lume, le-ai dobândit din diferite întâmplări, fără făţărnicie le vei arăta ca să iei adevărată tămăduire de la Însuşi Domnul nostru Iisus Hristos, Doctorul şi Mântuitorul sufletelor şi trupurilor noastre.

Şi apoi să-l întrebi de toate pe rând, cum crezi, însă ţine seama, duhovnice, de este slujbaş, dregător mare sau mic. Şi aşa pe rând după celelalte ce s-au zis, să-l întrebi şi acestea:

Spune-mi, judeci drept, fără părtinire; nu cumva iei mită la judecată? Judeci curând sau laşi pe cel sărac de pieire din cauza lenevirii şi pornirii tale?

N-ai asuprit pe săraci cu vreun fel de năpăstuire şi le-ai luat tot ce au avut, casă, grădină, moşie sau alte odoare?

Porţi grijă şi conduci cu bun cuget slujba sau dregătoria ce ţi s-a încredinţat, nefăcând necazuri sau nedreptăţi unora sau altora?

Chiverniseşti bine, precum place lui Dumnezu, casa şi slugile tale?

Nu ţi-ai lăsat sau şi acum nu ţii la cinstea şi dragostea soţiei tale şi te porneşti cu poftă spre slujnicele ce ai în casă?

Înveţi pe fiii sau fiicele tale, precum şi pe slugile şi slujnicele tale, să urmeze poruncile bisericeşti? Căci multe din slugi neînvăţând poruncile lui Dumnezeu pier, şi tu ai a da seama.

Nu sileşti pe cei de sub porunca ta să plătească, sau să lucreze în sărbători, sau să argăţească mai mult decât este cu dreptul?

Ai plătit argaţilor, slugilor şi muncitorilor celor cu ziua simbria lor?

N-ai luat ceva cu de-a sila şi din lăcomie nu te-ai îndurat să întorci?

Ai ştiut de vreo nedreptate ce avea să vinî asupra oamenilor şi nu te-ai silit cu cuvântul după putinţă a ajuta pe cei primejduiţi şi a opri nenorocirea?

Miluieşti, după puterea ta, pe cei lipsiţi?

Mângâi pe cei întristaţi, sau treci cu vederea pe cei mâhniţi?

Cercetezi bolnavii şi pe cei cu multe necazuri?

Cercetezi temniţele şi pe cei ce sunt închişi, şi mai ales pe văduvele sărace şi neputincioase şi pe copiii săraci?

Nu trecu cu vederea pe cei ce te roagă spre ajutorul lor?

N-a rămas săracul necăjit şi nedreptăţit din lenevirea sau din pornirea ta, fiindcă nu te-ai silit să-i faci judecată?

N-ai tulburat bisericile cu vreun fel de asuprire?

N-ai hotărât vreo moşie cu strâmbătate pentru mită sau pentru vreo pizmă?

N-ai uneltit împotriva vreunei rude, sau a altcuiva, ca să-l cobori din cinste şi să-l pierzi dinaintea oamenilor?

Nu primeşti sfaturile ereticilor sau pârile lor împotriva creştinilor ortodocşi, şi nu le dai lor dreptate în paguba acestora?

N-ai stat împotriva Bisericii? Sau nu cumva n-ai ascultat pe arhiereul tău întru cele ce te-a învăţat spre folos?

Nu te-ai certat cu arhiereul sau cu preotul tău şi n-ai luat iertare de la dânşii?

Şi mai ales n-ai făcut sau nu faci ceva împotriva Bisericii şi a canoanelor sfinţilor părinţi?”

 

Molitfelnic, EIBMBOR, Bucureşti, 1992, p. 63-65.

Concert „Kamarikuoro Krysostomos” la biserica Pitar Moşu’. Intrarea liberă!


În această seară aveţi ocazia să vă delectaţi, la biserica Pitar Moşu’ din Bucureşti, cu manifestarea artistică a unui mediu mai puţin cunoscut la noi, s-ar putea spune chiar „exotic”: prezenţa unei formaţiuni corale din Finlanda – Kamarikuoro Krysostomos (Corul de cameră „Krysostomos”). Şi, pentru ca exotismul să fie şi mai mare, este vorba de o formaţiune muzicală ORTODOXĂ ce are în program cântâri creştin-ortodoxe.

 

Vor fi interpretate bucăţi din compoziţia „Postul Mare”, creaţie a lui Mikko Sidoroff, cuprinzând cântări specifice perioadei liturgice respective („Heruvicul Liturghiei Sfântului Grigorie Dialogul”, „Cămara ta, Mântuitorul meu”, „Iosif cel cu bun chip”, „Învierea Ta, Hristoase Mântuitorule”), „Priveghere” („Vigilia”), compusă de Einojuhani Rautavaara (mai precis „Fericit bărbatul” şi „Ectenia întreită”) şi compoziţia lui Pekka Jalkanen, „Deesis”, adică Panihida sau Rugăciunea pentru răposaţi ori Parastas.

 

Dirijorul corului este Mikko Sidoroff al cărui unchi, Matti Sidoroff, este preot co-slujitor la biserica Pitar Moşu’ din Capitală alături de preotul paroh Mihail Spătărelu.

 

Am uitat ceva? Da! Ora şi locul: joi, 3 Iulie, la începând cu orele 19. Iar intrarea este liberă!

 

PS: respectivul sălaş de cult se găseşte în zona din spatele Cinematografului Patria, pe strada Pitar Moş 16, cam la întretăierea dintre aceasta şi strada Artur Verona (intrarea dinspre Pitar Moş) sau pe strada Dionisie Lupu 45, colţ în colţ cu biserica Anglicană (intrarea dinspre altar).

 

Kamarikuoro Krysostomos

Meriam Ibrahim, creştina din Sudan, eliberată!


Să dăm slavă lui Dumnezeu pentru această veste ce soseşte din Sudan. Meriam Ibrahim, tânăra ce fusese condamnată la moarte pentru convertirea ei la creştinism, a fost eliberată în urmă cu câteva ore, aflăm din presă. Nu din presa zisă „românească” ci din aceea externă. În cazul meu, de pe un blog francez de orientare tradiţional-catolică, „Le Rouge et le Noir”.

 

În Sudan, unde „sharia” (legea integristă islamică) este în vigoare, Mariam fusese condamnaă la moarte pentru că, spre a se căsători cu un creştin, acceptase să treacă la Creştinism şi, mai apoi, refuzase să abjure. Însăşi căsătoria cu membrul unei alte religii decât cea islamică este trecută în rândul delictelor.

 

Au avut loc puternice presiuni externe şi cazul a stârnit reacţii de solidaritate din partea tuturor confesiunilor creştine. În ajunul Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul le aflăm rodul.

Bookfest 2014: „Nevoia de miracol. Fenomenul pelerinajelor în România contemporană” de Mirel Bănică


Pe data de 30 Mai 2014, în cadrul Salonului internaţional de carte „Bookfest 2014”, a avut loc lansarea cărţii lui Mirel Bănică, „Nevoia de miracol. Fenomenul pelerinajelor în România contemporană”. Faptul s-a petrecut la standul editurii Polirom şi autorul a fost însoţit de către Adrian Şerban (din partea editurii), Luca Niculescu şi Andrei Oişteanu. Acesta din urmă nu a putut să se debaraseze de sintagmele lui Marx şi să facă trimitere la ele.

 

 

Icoanele au plâns în Rusia şi Ucraina!


Un reportaj rusesc filmat ÎN SEPTEMBRIE 2013 are ca subiect un fenomen tulburător petrecut în biserici şi mânăstiri DIN RUSIA ŞI UCRAINA. Concomitent, icoane ale Mântuitorului, Maicii  Domnului şi sfinţilor au început să lăcrimeze şi să plângă. Un mesaj tulburător pentru reporteri, care au menţionat că acelaşi fenomen în masă s-a mai petrecut înaintea Revoluţiei din 1917. Suntem în martie 2014 şi, iată!, cele două ţări slave se află în pragul războiului.

 

Ca o paralelă în timp, să ne reamintim că în Yugoslavia s-a arătat Maica Domnului la Medjugorie cu îndemnul ca yugoslavii să se roage pentru pace. CU ZECE ANI ÎNAINTEA CONFLICTULUI MILITAR dar când orgoliile provinciale abia se deşteptau. Cei sceptici se pot documenta. Eu ştiu de apariţiile de la Medjugorie şi despre chemarea la pace făcută de Maica Domnului grupului de copii de acolo încă de pe timpul lui Ceauşescu.

 

 

Informaţii despre icoanele înlăcrimate obţinute via http://ortodox.md

Cele mai bune filme religioase, top personal – locul 1


Locul 1: PATIMILE LUI HRISTOS (The Passions of Christ, 2004)

 

AM GLUMIT!

 

Locul 1: EVANGHELIA DUPĂ MATEI (Il Vangelo Secondo Matteo, 1964)

 

Cu fiecare an ce trece, acest film realizat de un mare chinuit, Pier Paolo Pasolini, capătă o forţă din ce în ce mai mare. Mătură practic cu toată bombonăraia, dulcegăraia şi pietismul producţiilor mai mult sau mai puţin hollywoodiene, începând cu „Iisus din Nazaret” şi terminând cu „Patimile…” mai înainte pomenite. O producţie prin care LOGOSUL (Cuvântul) lui Dumnezeu străpunge istoria cu toată forţa şi energia, o forţează să-şi schimbe direcţia. Nu prin efecte speciale, nu prin pirotehnie, prin spectaculoase jocuri de lumină. Ci prin interpretarea unor „actori”, de fapt impropriu spus „actori” de vreme ce a folosit nişte neprofesionişti. Prieteni, ţărani, lucrători – acesta e materialul uman pe care l-a folosit. Şi un tânâr de 19-20 de ani personificându-l pe Iisus de o manieră opusă în întregime clişeelor imagistice impuse de la Renaştere încoace. Un Iisus cu o statură mai degrabă filiformă dar, paradoxal, dominatoare, care nu este nici blond, nu are nici ochi albaştri şi nici o barbă impunătoare. Iar în jurul lui se desfăşoară o mulţime compusă din feţe comune, trudite, butucănoase chiar.

 

Şi cu toate acestea, o undă de hieratism cuprinde totul, ceea ce lipseşte în mare parte în producţiile cu conţinut biblic. Sfinţenia ce pare că iradiază provine tocmai din acest material uman aparent brutal. Feţele personajelor acompaniate de cinematica peisajelor capătă un aer iconic provenit poate din referinţa picturală ce se ghiceşte a fi preluată din operele pre-renascentiste, necontaminate cu duh păgân. Cât să fie alegere conştientă? Tind să cred că în totalitate.

 

Interesant lucru şi cu peisajele alese drept „platou de filmare”. Sunt locuri concrete din Italia ce i s-au părut lui Pasolini a fi cât mai aproape de situaţia momentului evanghelic. Mie mi se mai pare ceva, şi am observat lucrul acesta şi la „Andrei Rubliov„: parcă i s-ar da dreptate lui Blaga, care făcea referire la un spaţiu matrice al popoarelor. În cazul nostru, ca să reamintim, vorbea Blaga de unduirea deal-vale: spaţiul mioritic. Dar în cazul ruşilor care ar fi stilistica spaţială? A marilor orizonturi nesfârşite. Ori în „Rubliovul” lui Tarkovki actul hristic se manifestă în cel mai tipic spaţiu rusesc iar dorinţa ce cuprinde sufletul rusesc este aidoma. În mod asemănător stau lucrurile şi cu spaţiul filmat de Pasolini, doar că acum avem de-a face cu cel italic, fragmentat, strident şi tumultos. O formă naţională dată materialului hristic.

 

În contrabalans, ca ilustrare a mesajului universal adus de Creştinism, avem fabbuloasa ilustraţie muzicală, un melanj de muzici din colţuri diverse, dar nu o babilonie ci funcţionând ca un întreg ce se completează. O simfonie în diversitatea stilurilor!

 

„Ateu” (dar în ce măsură oare?), marxist, comunist, pidosnic. Şi cu toate acestea Pasolini, prin filmul său, a uimit (şi uimeşte!) instantaneu mai întâi prin lipsa de ireverenţiozitate pe care o aşteptau mai ales cei de stânga la adresa lui Hristos cât şi prin falsul iconoclasm care i s-a reproşat dinspre o anumită dreaptă.

 

„Cum se face că o persoană ca Pasolini” – cu tarele sale, adică – „tocmai una ca aceasta a reuşit să realizeze un asemenea film?”, l-am întrebat pe maestrul Sorin Dumitrescu la târgul Gaudeamus. Iar acesta, vehement până atunci în contra serialului lui Zeffirelli („Iisus din Nazaret„) a ridicat neputincios din umeri, fără să poată explica.

 

 

Cele mai bune filme religioase, top personal – locul 2


Locul 2: ANDREI RUBLIOV (Андрей Рублёв, 1966)

 
Filmul lui Andrei Tarkovski („Copilăria lui Ivan„, „Solaris„, „Călăuza„, „Nostalgia„) a fost gândit pe timpul lui Hruşciov (o perioadă de alte mari persecuţii pentru Biserică), realizat pe timpul lui Brejnev şi ţinut mai apoi pentru o bună perioadă de timp ascuns de cenzură. Pe de-o parte tema mistică era în conflict cu regimul; pe de altă parte tabloul dezastrului istoric reflectat de film putea fi lesne comparat cu stihia ce se năpustise asupra Rusiei după 1917. Iar iconica concluzie a filmului neliniştea şi mai mult, venea ca un verdict biblic pus patimilor iraţionale omeneşti, de orice natură ar fi acestea.

 

Finalul acela plin de energie mă trimitea cu gndul la un vulcan plastic al dumnezeirii ce iese, ce irumpe, paradoxal, dintr-o lume violentă. O dezlănţuire tragică filmată în alb-negru suprimată prin câteva secvenţe de final în peliculă color ca un gând al Învierii şi al îndumnezeirii. De aici oare prezenţa în punctele cheie a calului? Sau nici nu este vorba de cal ci un simbol al altui simbol, o reprezentare a licornului, fiinţa mitologică care umplea imaginarul evului mediu?

 

Nu îl vedem (sau nu am observat eu) pe iconar pictând. Şi pare ciudat. Doar o clipă de furie neputincioasă în momentul  în care vede imposibilă realizarea proiectatei zugrăviri a scenei Judecăţii de Apoi. În acel moment, Andrei Rubliov (rol jucat de Anatoli Soloniţân) are o reacţie de furie abstractă. Devenim martori ai conflictelor interioare care-l macină înainte de a arde religios şi artistic în minunatele icoane.

 

Un film de rumegat şi de revăzut mereu. Cu faţete totdeauna surprinzătoare. Ca exemplu, revâzându-l acum, mi-a sărit în ochi ataşamentul iconarului Andrei pentru… mincinoşi. Ucenicul său Foma, ucis în raidul „fratricid”, e etichetat de mincinos. Cel pentru care, în episodul ultim al filmului, Andrei renunţă la jurământul tăcerii, Boris, este la rândul lui un mincinos. Unul de geniu. Cu har! Clopotul său creat doar din inspiraţie capătă glas. Şi glas recapătă şi iconarul.

 

 

Îl puteţi vizina în întregime, cu subtitrare românescă, accesând linkul de mai jos:

 

 

http://filmehd.net/andrey-rublyov-1966-filme-online-gratis.html

 

 

Pe Youtube există o versiune uşor… cenzurată: