Coabitaci din toate ţările, uniţi-vă!


Coabitacul nu este, cum am crede, un specimen politic autohton. În realitate el ne-a fost băgat pe gât (ca să nu spun mai rău: în fund) de către EUROcoabitac. Indivizi şi individe precum Barroso, Reding, Merkel sau, mai nou, Bonino sunt expresia vie a felului în care se manifestă şi se exprimă coabitacul european. În anul ce a trecut, 2012, ne-am lovit şi în România de modul de a acţiona al eurocoabitacului, prin impunerea totală şi brutală a deciziilor de la Bruxelles atunci când decizia poporului la referendumul din 29 Iulie a fost clară.

 

Ei, dar acest an 2012 la care am făcut referire devine chiar puţin mai straniu, un an în care – prin anumite acţiuni publicitare – stăpânii de la UERSS şi-au dezvăluit într-un mod care ar putea fi psihanalizabil (dacă s-ar vrea) intenţiile lor totalitare. Şi asta pentru că mediul politic natural al eurocoabitacului este cel marxist-leninist.maoist. Şi oricât s-ar strădui să se prezinte demagogic drept altceva (îndeosebi spre lozinca de mare apărător al drepturilor omului şi defensor al democraţiei şi LEGII – neapărat LEGII – tinde), el tot la vechile izvoare din care a sorbit tinde să ajungă.

 

Astfel, în acelaşi an 2012 instituţiile UE au lansat o campanie de susţinere în rândul masselor a ideii de lărgire europeană. Ceea ce a rezultat a fost un clip ce a declanşat imediat valuri de acuze de rasism şi imperialism. Iar cei ce au reacţionat chiar au dreptate! Pentru că vedem o fătucă de rasă albă care îşi crează clone absolut identice pentru a-i ţine în frâu, adică sub ameninţarea armei, pe trei periculoşi BĂRBAŢI (semn că se vrea a fi în acelaşi timp şi cu un mesaj violent feminist). Cei trei bărbaţi – un arab, un asiat şi un negru – au fost descifraţi ca simbolizând spaţiul african, musulman şi extrem-oriental pe care EUROpa le va ţine sub control. Dar o Europă a clonelor, cu o gândire şablonardă, pesemne pe placul lui Soros şi în spiritul corectitudinii politice pe placul eurobirocraţiei.

 

 

După stârnirea scandalului clipul a fost rapid înlocuit pentru ca, la câteva luni mai apoi, o altă producţie „europublicitară” să prilejuiască replici contestatare aprige. Un afiş produs conceput sub marca Europe4All, care prezenta sub formă grafică o STEA compusă din simboluri religioase diverse, avea în componenţă şi bine-cunoscuta siglă a bolşevismului (secera şi ciocanul), ca un soi de „religie politică” pesemne. Ba chiar se afla sus de tot situată, un soi de vârf al „toleranţei” promovate de către „steaua pe care o putem cu toţii împărtăşi”, după cum suna sloganul ce însoţea desenul. Prin urmare revenim la acelaşi vis bolşevic ce-i bântuie pe comanditarii europeni, în czul al doilea însoţit şi de un sincretism religios subliminal.

 

Pentru aceste campanii s-au plătit bani. nici o firmă de publicitate nu lucrează în astfel de cazuri fără să i se vireze oarecari sume în cont. Prin urmare şi eurocoabitacii din subordinea lui Barroso au plătit cuiva. Dar cât? Cei care s-au străduit să afle NU au reuşit să obţină un răspuns clar şi transparent de la oficialităţile europene. Transparente sunt idealurile care-i amână pe aceşti eurocraţi: măreţul simbol al fostei Uniuni Sovietice prin care se domina lumea.

 

 

 

 

 

 

Scopul lui Viviane Reding: U(E)RSS. Iar România, simplă gubernie


Ţipetele isterice ale comisarei pentru Justiţie, Viviane Reding, prin care guvernul României era acuzat de câte şi mai câte blestemăţii au făcut să fie trecute cu vederea nişte foarte recente afirmaţii ale sale.

 

Conform siteului britanic http://www.theregister.co.uk/2012/06/28/eu_federation/, această individă ar fi afirmat că a sosit ceasul ca UE să se transforme într-un stat federativ de tipul SUA. Pentru binele cetăţenilor, nu-i aşa? Ca să luptăm cu cccrizza, nu-i aşa? Din documentul pdf elaborat de această creştino-popularo-populisto-jurnalisto-politico individă reiese că ar fi gata pregătite nişte planuri de către Comisia Barroso! Puteţi descărca de aici documentul şi să verificaţi cu ochişorii dumneavoastră!

 

Nici acum nu e clar că avem de-a face cu o adunătură de indivizi ce trec peste capul naţiunilor? Că pentru această gaşcă democraţia este acceptată doar când este convenabil?

 

Mi-am aruncat privirea şi pe cariera acestei cucoane. Pe wikipedia, normal. Şi am dat peste nişte lucruri de-a dreptul curioase. De exemplu, deşi avea activitate politică grea în spate, nu i s-a părut imoral să se cocoaţe şi în fruntea Uniunii jurnaliştilor luxemburghezi. iar din 1999 nu se mai dă dusă din componenţa Comisiei UE.

 

Cică aparţine Partidului Creştin Social, component al Partidului Popular European. Dar în vara lui 2011 a înfierat cu mânie utilizarea de către Ungaria a fondurilor UE cu scop pro-vita. Adică anti-avort. Nu este corect politic să combaţi avortul.

 

Dar tot cu înfierări s-a ales şi Ciprul. Pentru politică nefavorabilă homosexualismului. Ori doamna „social-cerştină” Reding luptă împotriva oricărei discriminări ce ţine de orientare sexuală sau gen”. Aşa se scrie pe site-ul acesta!

 

Dar are grijă în altă parte să spună: „La conception, l’avortement, l’euthanasie sont des domaines réservés aux États. Nous ne pouvons pas légiférer en ces matières. En tant que chrétienne, j’ai ma propre opinion, mais en tant que commissaire, je considère que ce n’est pas de mon ressort.” (Conceperea, avortul, eutanasia sunt domenii rezervate Statelor. Noi nu putem legifera în aceste materii. În calitate de creştină, eu am propria mea opinie, dar în calitate de comisar, consider că nu ţine de domeniul meu”. Uau! Chiar aşa!? Creştinism de hocus-pocus!

 

E drept că stimabila a fost la un moment dat gata să-şi piardă scăunelul pentru că era catolică. Astea sunt standardele de modă nouă: majorităţii (adică creştinilor) le este interzisă participarea politică. Ori poate a fost doar de faţadă? „Victimizare” se numeşte. I se crează o aură de martiră iar apoi „creştina” inventată poate să înfăptuiască orice doreşte sufleţelul ei. Inclusiv acte anti-creştine evidente.

 

În aprilie, anul în curs, în Ungaria a fost adoptată o nouă Lege a Cultelor. Cine a sărit în sus imediat? Comisara! Pentru a aduce legea „în conformitate cu directivele UE”, aşa scrie aici. Adică doamnei „catolice” nu-i convine că se pune stavilă inflaţiei de secte şi organizaţii mai mult sau mai puţin religioase.

 

Asta-i Europa care ni se pregăteşte. A unor birocraţi. A unor imposturi politice. A centralizării totale. A cîlcării naţiunilor şi sentimentelor cu adevărat religioase în picioare. Iar când un popor vrea să-şi ia soarta în mâini, hop şi trăpăduşele de genul Viviane Reding.